Lot 8 | Stola sacerdotale in seta ricamata in oro, XX secolo