Lot 13 | 1850, 15c. N.5 Rosa su carta ''batonnè'' (Pseudo Vergata) in striscia di tre....