Lotto 16 | SPADARI GIANGIACOMO San Marino (S. Marino) 1938 Senza titolo 1971 Litografia...