Lotto 24 | Josef Vetrovsky (1897-1944) - Stehender Akt, 1928