Lotto 370 | Yoshiiku - Stampa raffigurante figure su un pontile, Giappone periodo Meiji