Lotto 8 | KANTHAROS ETRUSCO IN IMPASTO<br>VII secolo a.C.