Lotto 423 | Carl Redlich Fabbrica caffè di fichi Hibler, 25.10.1876;Matita su carta...