Lotto 8 | GIACOMO MANZU (Bergamo 1908 - Roma 1991) Nudo sdraiato Stampa, cm. 46 x 58,5...